Det Riktiga Sverige/The Real Sweden

Filmen Det Riktiga Sverige kom till som en reaktion på den frustration jag upplevde över de avslag som ett flertal av de ensamkommande flyktingar som jag blivit vän med. Unga, kloka och vänliga människor som flytt från olika håll i världen och hamnat på Gotland, gjort sitt yttersta för att få fortsätta sina unga liv på ett värdigt sätt. Men som gång efter annan nekats rätten att få stanna. Beslut fattade likt rena lotteriet. Min desperata lösning blev att att skapa ett område där alla kunde
få det eftertraktade passet och få känna sig välkomna


This video was made in march 2019 as a part of the project Hej Salam! funded by Allmänna Arvsfonden/Sweden.

My dream and idea was to find a spot in Sweden and make it a place for total openess and equality. After years of trying to help a bunch of fantastic people who literally wandered all the way to this northern part of our world to find peace, young men who are more than willing to study, work, pay taxes and so on, I mentally gave in and found this last thing to do: to create a little but new Sweden. The Real Sweden.

YEAR
Mar 2019