Excercise of Faith

Detta är en körsats ur mitt verk “Ahimsa”. Hela verket är baserat på en BBC-inspelning från 1931 med Mahatma Gandhi. Denna inspelning är från uruppförandet på BAC (nuvarande Joda) i Visby i slutet av maj 2004, med Visby Vokalensemble, GotlandsMusiken, Jens Flennemo, Marie Svensson-Sandell och Jens Friis-Hansen. Under ledning av Mattias Svensson-Sandell. Stycket är också en del av verket Altruismer.

This is a choir part of the Ahimsa, an orchestral and choir work I did 2004. It is based on a BBC recording of Ghandi from 1931. My piece was performed for the first time by Visby Vocal Ensemble, GotlandsMusiken,  Jens Flennemo, Marie Svensson-Sandell and me, Jens Friis-Hansen. Conductor was eminent Mattias Svensson-Sandell. This piece is also a part of my work Altruismer.

YEAR
2004