Greta T

Versionen ni hör här är en arbetsskiss. I mitt arbete lyssnar jag till Gretas melodik, rytmik och i viss mån harmonik i min fria tolkning av hennes tal. Jag leker med tanken på att det inte enbart är vad hon säger som gör skillnad, som gör att vi lyssnar, utan hur hon säger det. Dvs vad som döljer sig i talet rent musikaliskt.

YEAR
Jan 2019 – April 2020